Poradnia Zuzia Witamy na stronie poradni psychologicznej O NAS KONTAKT . Dream. Big. Made to Captivate your Audience. ABOUT US or CONTACT It Always Seems
Impossible
Until its Done.
Nelson Mandela ABOUT US or CONTACT
witaj w 

PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ

ZUZIA

Jesteśmy miejscem w którym zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mogą znaleźć dla siebie wsparcie. Misją ZUZI jest pomoc w utrzymaniu prawidłowego zdrowia psychicznego i równowagi życiowej. Zapraszamy na konsultacje, jak również na regularną terapię indywidualną lub zajęcia grupowe.

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści, których głównym celem jest otwartość na potrzeby innych.

W Centrum Dobrego Rozwoju ZUZIA łączymy terapię z zabawą, ponadto dbamy, by atmosfera była przyjazna dziecku, tak aby czuło się ono dobrze i bezpiecznie!

KIEDY UDAĆ SIĘ PO POMOC?

 • Kiedy zależy Ci na skonsultowaniu przebiegu rozwoju swojego Dziecka,
 • Gdy Twoje Dziecko ma pewne trudności w nauce/ma trudności w mówieniu, a Ty nie znasz przyczyny,
 • Kiedy Twoje Dziecko sprawia problemy natury wychowawczej, przeżywa pewne trudności lub niepokojąco zmieniło zachowanie,
 • Kiedy Twoje Dziecko/Ty przeżywa/sz lub doświadczyliście różnego rodzaju trudności (np. problemy z zaadaptowaniem się w nowym przedszkolu, trudności w nauce),
 • Gdy szukasz dla Siebie/Swojego Dziecka wsparcia w dostosowaniu do nowej sytuacji (np. rozwód, pojawienie się nowego członka rodziny)
 • Kiedy uważasz, że jest taka potrzeba.

NASZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

PSYCHOLOG

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Spotkanie służy poznaniu Dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu w różnych środowiskach, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Diagnozę przeprowadzamy obiektywnymi narzędziami, a także przy wykorzystaniu wywiadu z rodzicami, wychowawcami i opiekunami.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Spotkania mające na celu bezpośredni kontakt pacjenta z psychologiem. Polega ona na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich.

PEDAGOG

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Celem spotkania jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Dziecko. Na proces diagnozy składa się analiza prac szkolnych Dziecka, ocena ćwiczeń wykonanych przez Dziecko, a także rozmowa z rodzicem (opiekunem prawnym) i Dzieckiem oraz obserwacja Dziecka w trakcie badania.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Spotkania mające na celu niesienie pomocy (poprzez różnego rodzaju ćwiczenia) dzieciom i młodzieży ujawniającym naukę. Ćwiczenia odbywają się w przyjemniej zabawowej formie.

LOGOPEDA

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Celem spotkania jest zbadanie rozwoju umiejętności językowych Dziecka oraz poprawności wymowy. Podczas diagnozy logopeda przeprowadza wywiad z rodzicem (opiekunem prawnym), ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, bada słuch fonematyczny Dziecka, sprawdza poprawność wymowy oraz ocenia rozwój funkcji komunikacyjnej u Dziecka.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

W ramach spotkań logopeda wykonuje z dzieckiem różnego rodzaju ćwiczenia mające charakter zabawowy, a których celem jest rozwój mowy, a także korygowanie nieprawidłowości.

FIZJOTERAPEUTA

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Zajęcia te polegają na kompleksowym działaniu, które ma na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej. Celem rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest jak najpełniejsze włączenie go w codzienność oraz uczenie go sprostania zadaniom dnia codziennego

KIEDY?

Gdy coś w rozwoju ruchowym Dziecka zaczyna niepokoić. Dobrze jeśli fizjoterapeuta zobaczy dziecko w wieku ok. 3 miesięcy, gdyż w tym okresie bardzo łatwo jest wychwycić pewne nieprawidłowości.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Są to ćwiczenia, które:
pomagają korygować i modelować postawę ciała oraz wadliwe ustawienia stawów,
poprawiają koordynację nerwowo-mięśniową i stabilizację tułowia,
gimnastyka ma za zadanie kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała u dzieci.

KIEDY?

Gdy zauważysz pewne problemy związane z koordynacją ruchową. Kiedy wiesz, że Twoje Dziecko jest narażone na pewne wady postawy (np. płaskostopie, problemy z poprawnym chodzeniem).

SPOTKANIA Z INYMI SPECJALISTAMI

BIOFEEDBACK

To w skrócie trening naszych fal mózgowych przy pomocy gier komputerowych. Poprzez trening uczymy się panować nad wzorcem wytwarzanych fal mózgowych, przez co poprawiamy swoje funkcje poznawcze (pamięć, koncentrację, kreatywność, szybkość decyzji i uczenia się) i psychiczne (wyhamowanie stanów nadmiernego pobudzenia, redukcja stresu, poprawa nastroju i samooceny).

KIEDY?

Dla wszystkich, którym zależy na lepszej, bardziej efektywnej pracy mózgu (poprawa pamięci, koncentracji, szybkości uczenia się). Kiedy Twoje Dziecko jest nadpobudliwe i ma problemy z koncentracją.

 

TERAPIA RĘKI

Zajęcia w ramach terapii ręki to różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy, których celem jest przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej – mogą być znakomitą formą przygotowania przedszkolaka do nauki pisania.

KIEDY?

Gdy zauważasz, że Twoje Dziecko niechętnie bawi się manualnie (np. malowanie, lepienie z plasteliny). Kiedy zauważysz, że Twoje Dziecko ma problemy z koordynacją obu rąk/koordynacją wzrokowo-ruchową.

OFERTA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

BYSTRE SMYKI – zajęcia dla grupy wiekowej 4-6 lat. To zajęcia logopedyczno-pedagogiczne, których celem jest rozwój mowy oraz nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Każde zajęcia to masa zabawy oraz odkrywania nowych rzeczy.

TRENING KONCENTRACJI – Trening koncentracji to idealne zajęcia dla Uczniów!
Mają one na celu nabycie przez Dziecko umiejętności koncentrowania się. Stymulowane będą wszystkie zdolności poznawcze Dziecka oraz ćwiczona będzie jego uwaga i rozwijana pamięć. 

 

ABC EMOCJI

To warsztaty na których Dzieci będą poznawać emocje oraz uczyć się różnych sposobów przeżywania i radzenia sobie z nimi. Trzy grupy wiekowe.

aKADEMIA pRZEDSZKOLAKA

zajęcia ogólnorozwojowe, które zwiększają umiejętności niezbędne do przygotowania Dziecka do edukacji szkolnej. Przeprowadzanie ciekawych zabaw, eksperymentów i zadań będą miały na celu rozwój umiejętności matematycznych, językowy, a także sprawności grafomotoryczną.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę są połączeniem treningu pleców, ćwiczeń na skoliozę, ćwiczeń wzmacniających mięśnie kręgosłupa. Są to ćwiczenia, które:
pomagają korygować i modelować postawę ciała oraz wadliwe ustawienia stawów,
poprawiają koordynację nerwowo-mięśniową i stabilizację tułowia,
gimnastyka ma za zadanie kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała u dzieci.

CENNIK

ZAPRASZMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYM CENNIKIEM

 • Wszystkie ceny podane są w polskich złotych.
 • Możliwość płatności kartą.
 • Wystawiamy faktury na życzenie.
 • Rabaty przy sesjach wielokrotnych i w pakietach.
 • Usługi niewymienione w cenniku – płatności ustalane indywidualnie.

  Jeśli Twoje Dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną pakiet terapeutyczny (psycholog, logopeda, fizjoterapeuta) realizujemy NIEODPŁATNIE!

PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porta urna eget massa auctor, vitae maximus nulla tempus. Duis tincidunt, augue ut vehicula imperdiet, massa purus interdum purus, vel posuere ex tortor at dui. Maecenas mollis interdum fringilla”

Divi Corner

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porta urna eget massa auctor, vitae maximus nulla tempus. Duis tincidunt, augue ut vehicula imperdiet, massa purus interdum purus, vel posuere ex tortor at dui. Maecenas mollis interdum fringilla”
Alan Jamez

CEO & Founder, Flo Rida

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

ZRÓBMY TO RAZEM!

Email

kontakt@poradniazuzia.pl

TELEFON

17 7000 395

533 018 231

ADRES

CENTRUM HANDLOWE NOWY ŚWIAT

ul. Krakowska 20

35-001 Rzeszów

Zapraszamy również do placówek w Strzyżowie i w Mielcu.

oraz do :

 • Przedszkole Terapeutyczne ZUZIA w Boguchwale
 • Przedszkole Terapeutyczne ZUZIA w Rzeszowie
 • Przedszkole Terapeutyczne ZUZIA w Strzyżowie
 • Przedszkole Terapeutyczne ZUZIA w Jaśle
 • Przedszkole Terapeutyczne ZUZIA w Ropczycach
 • Przedszkole Integracyjne ZUZIA w Strzyżowie

nasz

ZESPÓŁ 

GALERIA

ZDJĘĆ

NASZA

OFERTA